Teaching Staff

MR. KISHOR SAKALKAR

PGT HINDI

M.A(HINDI), B.Ed

MRS. NAVED ALI

BIOLOGY MENTOR

M.Sc, B.Ed

MR.VIJAY SUKHWANI

MATHEMATICS MENTOR

BCA, B.Ed

MRS. PARVINDER KAUR

SCIENCE MENTOR

B.Sc, B.Ed, PGDCA

Mr. HITENDRA BHAWSAR

ACCOUNTANCY MENTOR

M.COM

MR. VIKESH MOTWANI

MATHEMATICS MENTOR

M.Sc(MATHEMATICS), B.Ed

MR.SHAKTI PANDEY

LAB MANAGER

B.Sc.

MRS.PREETI GUPTA

CHEMESTRY MENTOR

 

M.SC CHEMESTRY,B.ED

MR. SACHIN WANI

MATHEMATICS MENTOR

M.Sc(MATHEMATICS),M.Phil

MR. MUKTILAL BANDOD

ENGLISH MENTOR

M.A.(ENGLISH),B.ED

SiteLock